YAD VALEV Ltd.
Qualified Nursing Services

יד ולב בע"מ
  שרותי סיעוד איכותיים





עמוד הבית אודות יד ולב שרותי סיעוד טרום סיעוד טפסים קישורים שרותים נוספים צור קשר
 

חוק סיעוד

המוסד לביטוח לאומי מפעיל, בשיתוף עם משרד הרווחה את חוק ביטוח סיעוד.
על פי החוק,
גמלת סיעוד ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל פרישה - הגרים בבית, ונזקקים לעזרת אדם אחר בפעולות היום יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להלך בבית וכיו"ב), וכן לזקנים הנזקקים להשגחה בבית למען בטיחותם.
לזכאי לגמלת סיעוד יינתנו שרותי סיעוד לסייע לו בפעולות היום יום, בניהול משק הבית ולהקל על משפחתו את הטיפול בו ואת ההשגחה עליו.

שרותי טרום סיעוד ב"יד ולב"

"יד ולב" תספק שרות ביתי של "טרום סיעוד", ללא תשלום עד לקבלת הזכאות מהמוסד לביטוח לאומי.

"יד ולב" תעניק שרות מיידי של טרום סיעוד בעזרתה של עובדת סוציאלית אשר תלווה את הקשיש ומשפחתו עד קבלת הזכויות ותשמור על קשר רציף עם המשפחה.  

תנאי זכאות

חמישה תנאים קובעים את זכאות המבוטח לגמלת סיעוד, ואלה הם:

1. הוא תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה.

2. הוא גר בקהילה ולא במוסד.
מי שנמצא במוסד סיעודי או בבית אבות (מוסדות החייבים ברישוי של משרד הבריאות או משרד הרווחה), לא יהיו זכאים לגמלה.

3. הכנסותיו אינן עולות על הסכומים המפורטים בטבלה

4. הוא אינו מקבל קצבה לשרותים (לנכה שנפגע בעבודה או לנכה כללי) מן המוסד לביטוח לאומי, ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה (המקבל גמלה שכזאת יבחר בינה ובין גמלת הסיעוד שעל פי חוק ביטוח סיעוד).

5. הוא
נמצא זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות יום יומיות (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכדומה)
או הוא נמצא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.

לאחר שתתקבל התביעה לגמלת סיעוד בסניף המוסד לביטוח לאומי, ויימצא שהמבוטח עונה על התנאים המפורטים, יבדוק איש מקצוע (אחות, פיזיותרפיסט ועוד) את המבוטח בביתו, כדי לקבוע את מידת תלותו בעזרת הזולת, או את מידת ההשגחה שהוא זקוק לה.

על פי תוצאות הבדיקה של האחות יחליט המוסד לביטוח לאומי אם המבוטח זכאי לגמלת סיעוד, ויקבע את שיעור גמלת הסיעוד שהוא זכאי לה ואת תקופת הזכאות.
במקרים שההגבלה בתפקוד היא זמנית, תינתן גמלת סיעוד לתקופה זמנית
אם המבוטח אינו עונה על חמשת התנאים האלה, יודיע המוסד לביטוח לאומי בכתב שתביעתו לגמלת סיעוד נדחתה, והוא יהיה רשאי לערער על ההחלטה הזאת
 

השרותים שניתנים במסגרת חוק סיעוד

על פי חוק ביטוח סיעוד, זכאי לגמלת סיעוד יקבל שירותים שיסייעו לו ולמשפחתו בביצוע פעולות יום יומיות, בניהול משק הבית, בטיפול בו ובהשגחה עליו - והכול לפי צורכי המבוטח ובחירתו בתוך מסגרת הזכאות.

פירוט השירותים האפשריים לזכאי לגמלת סיעוד, כל זמן שיש במקום מגוריו השירותים האלה ואפשר לספק לו אותם:

  •  עזרה של מטפלת בבית המבוטח.

  •  טיפול במרכז יום לקשישים.

  •  אספקת מוצרי ספיגה חד-פעמיים.

  •  משדר מצוקה.

  •  שירותי מכבסה.

 השרותים יינתנו על פי החלטה של ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד.

לא יינתנו שרותים שנועדו לסייע בטיפול הרפואי במבוטח, או שרותים שנועדו לשנות את תנאי מגוריו, או עזרה בקניית ציוד לבית, או עזרים אישיים וכדומה.
ועדה מקומית (עובד סוציאלי, אחות ועובד המוסד לביטוח לאומי) היא שתקבע אילו שירותים יינתנו לזכאי לגמלת סיעוד ומי ייתן לו אותם והכל על פי שיעור הגמלה שקבע המוסד לביטוח לאומי, ועל פי חוות דעתם של העובדים המקצועיים המטפלים במבוטח (העובד הסוציאלי והאחות).

כדי לבדוק מהם שרותי הסיעוד המתאימים למבוטח ולבני משפחתו, ומי יטפל בו, יבקרו בבית המבוטח עובד סוציאלי מטעם שרותי הרווחה במקום או אחות קופת חולים.
את שרותי הסיעוד יספקו חברות וארגונים שהוכרו כנותני שרותים... כגון "יד ולב".

אופן הגשת התביעה

טופס לגמלת סיעוד יוגש בסניף המוסד לביטוח לאומי במקום המגורים או יישלח בדואר. את התביעה יכול להגיש גם אדם אחר המייצג את המבוטח (בן משפחה, האפוטרופוס, העובד הסוציאלי או האחות). בטופס התביעה יש לקבל חוות דעת מן הרופא המטפל, ואל הטופס יש לצרף אישורים על הכנסות.
עם החלטת המוסד לביטוח לאומי בתביעה, התובע יקבל הודעה על זכאותו או אי זכאותו. להודעה יצורף מידע המפרט את סל השירותים המצוי באזור מגוריו, לבחירתו.


תקופת הזכאות המרבית

הזכאות לגמלת סיעוד אינה נקבעת לצמיתות, ומזמן לזמן יבדוק המוסד לביטוח לאומי את מצבו של המבוטח, את זכותו להוסיף ולקבל גמלת סיעוד ואת שיעור הגמלה המגיעה לו.
אם החמיר מצבו של המבוטח,  הוא ומשפחתו רשאים לפנות אל המוסד לביטוח לאומי ולבקש בדיקה מחודשת
 
(טופס לבדיקה מחודשת של זכאי עקב טענת החמרה )


דואר אלקטרוני
info@yadvalev.com
מספר טלפון
טל:1-700-552253
פרדס חנה-כרכור
טל:077-3501069
נחל איילון 37, ת"א
טל:03-6877453
רוטשילד 49, כפר סבא
טל:09-7666714
יד ולב בע"מ , רבנו תם 16, הרצליה
טל:09-9501069

Copyright Yad Valev Ltd. 2006-2009

Designed by vyce